Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

madadream
9882 036d
madadream
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viafoodforsoul foodforsoul
madadream
4710 5159
Reposted fromkarmacoma karmacoma viackisback ckisback
madadream
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viaxannabelle xannabelle
madadream
3080 3a6c

“I don’t want to leave.”

Lost in translation (2003) dir. Sofia Coppola 

Reposted fromstrangeee strangeee viaxvou xvou
madadream
To niesamowite ile może ważyć łza, jeśli serce boli.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted frommslexi mslexi viaxannabelle xannabelle
madadream

mam świadomość, że jestem popierdolona - ale jak patrzę na niektórych ludzi to zaczynam wątpić w siebie.

Reposted frommefir mefir viaxannabelle xannabelle
madadream
6926 8c12
Reposted frommartynkowa martynkowa viaxvou xvou
madadream
9671 d7cd
Reposted fromgrzej grzej viaxvou xvou
madadream
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
madadream
madadream
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vianezavisan nezavisan
madadream
3420 2b3f
madadream
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 vianezavisan nezavisan
madadream
Aby mieć ładne usta, wypowiadaj miłe słowa, aby posiadać piękne oczy, poszukuj dobra w ludziach, aby mieć szczupłą figurę, podziel się swoim jedzeniem z głodnymi, aby posiadać wspaniałe włosy, pozwalaj dziecku przeczesywać je palcami raz dziennie, aby zachować równowagę, podążaj z wiedzą, z którą to nigdy nie będziesz iść sam.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viahardbitch hardbitch
madadream
Całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał z miłości Tobie.
— św. Klara
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaPrzerwaNaKawe PrzerwaNaKawe
madadream
madadream
- Dziękuję - szepnęłam, uśmiechając się przy jego ustach.
- Za pokazanie ci nowych możliwości łamania prawa?
- Za pokazanie, że czuję, że żyję,
- Wspaniałe uczucie.
— Jenn Bennett – Miłosne Graffiti
madadream
Wszystko znaczy nic, jeśli nie mam Ciebie.
— James Bay
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
madadream

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne
http://pokolenieikea.com/2014/12/07/proste-wytlumaczenie-dlaczego-kobieta-nie-powinna-byc-sama-zasada-zolwia/
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl