Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

madadream
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viabrzask brzask
madadream
Mam taki folder z SMS-em Sorry mała, ale to już niebezpieczne Mam taki problem, że się męczę Sorry mała, ale to już niebezpieczne Takich jak ja jest wielu, a na pewno lepiej znajdziesz Wiem, że ciężko to zrozumieć, ale nie miej za złe Kilka spoko chwil to wciąż za mało, nie, nie wpadnę I nie obrażę się, zrozumiem jak mnie zjebem nazwiesz Może i obiecałem trochę za dużo, trudno Miesiąc luzu, ale potem marudzą - zrób to Zrób tamto i coś zaczyna rezać banie A ja, już chyba więcej nie mam dla Niej Lubię pić po pijaku, jak mój człowiek Łukasz I się wkurwiam, kiedy ktoś mnie szturcha I się wzruszam, kiedy słyszę bluesa, nachlany trzeci dzień w tych samych ciuchach A Ona szepcze mi do ucha, że:
Czemu z Ciebie taki palant? Czemu ciągle jest nie tak? Obiecujesz, nie oddzwaniasz One mówią mi! Czemu z Ciebie taki palant? Może przyznasz się choć raz? Czemu ciągle musisz kłamać? One mówią, że palant!


— BonSoul - Palant
Reposted frombrzask brzask
4387 df2c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapequena pequena
4384 8a9f
Reposted fromtosiaa tosiaa viapequena pequena
4378 ccde 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapequena pequena
1871 b03e
Reposted fromamatore amatore
1870 5cee

..and now the skirt

Reposted fromamatore amatore
1869 9950
Reposted fromamatore amatore
1842 c6dd 500

edgeofsensuality:

Loving You, Baby.

Reposted fromamatore amatore
1814 d037
Reposted fromamatore amatore
1811 4737
Reposted fromamatore amatore
1791 0245
Reposted fromamatore amatore
1789 c362
Reposted fromamatore amatore
1783 8e2e
Reposted fromamatore amatore
1775 79c8 500
Reposted fromamatore amatore
madadream
3496 201a
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
madadream
4498 e35f
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
0702 a86f 500
Reposted fromamatore amatore
0689 84a3

hair-was-made-for-pulling:

Are You Cold?

Should I turn the heater on? Or maybe a blanket? Why are you shivering?

It’s rhetorical, Babydoll. It’s because your G spot is giving my fingertips some exercise. And you are soaking it all in, as is the couch.

Shake. Shiver. Buckle. Buck. It’s what I call the Texas 4-Step.

Come on, let me show you how to dance. 

I think they are playing our song.

Reposted fromamatore amatore
5998 612c 500
Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl