Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

madadream
madadream
1921 d737 500
Reposted fromrisky risky viafashionable fashionable
madadream
0280 555a 500
Reposted frompeanutbuttergirl peanutbuttergirl viamefir mefir
madadream
2090 80cf 500
fot. Arthur Apparel
madadream
Za dużo przed monitorem.
Za mało przed Tobą. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
madadream
Reposted fromshakeme shakeme viamesoup mesoup
madadream
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
madadream
madadream
madadream
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viatulele tulele
madadream
3760 d5d9
Reposted fromipo ipo viajointskurwysyn jointskurwysyn
madadream
7797 3fcc
Reposted fromretaliate retaliate viajointskurwysyn jointskurwysyn
madadream
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
madadream
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
madadream
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
madadream
3852 c6e7
madadream
Reposted frombluuu bluuu
madadream
madadream
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl