Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2018

madadream
"Enjoying a Baileys hot chocolate looking across the slopes".
madadream
3604 15e3 500
2725 85ad 500
madadream
madadream
7594 91bc
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutkapa outkapa
madadream
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve via12czerwca 12czerwca
madadream

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute via12czerwca 12czerwca
madadream
I loved to sleep with the window open. Rainy nights were the best of all: I would open the window and put my head on the pillow and close my eyes and feel the wind on my face and listen to the trees sway and creak.
— Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane
Reposted fromink ink via12czerwca 12czerwca
madadream
9506 7cb7
Reposted fromnoone97 noone97 via12czerwca 12czerwca
madadream
całe to lato ją dobijało. dzień w dzień mierzyła się ze swoimi wspomnieniami dawnych wakacyjnych dni, gdzie ludzie, bez większych starań, jakoś na siebie trafiali. patrzyła jak dawni znajomi, w pogoni za pieniędzmi, nie bardzo wciąż umiejąc w dorosłość, harują jak woły, by nawzajem sobie udowadniać, że oto coś znaczą w oczach innych. z jej perspektywy, zatracali jakiekolwiek znaczenie. i tak wypełniała sobie czas symbolicznymi spacerami do drogerii, wybierając zawsze mniej zatłoczone uliczki, by uniknąć analizowania po raz kolejny, że w modnym koczku samuraja, w który czesały się mijające ją dziewczyny, wyglądałaby co najwyżej jak zawodnik sumo, no okej, zawodnik sumo na poziomie amatorskim.
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony via12czerwca 12czerwca
1591 5f09
Reposted fromtosiaa tosiaa via12czerwca 12czerwca
madadream
3124 361a
Rzymskie wakacje (1953)
madadream

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia vialovesweets lovesweets
madadream
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vialovesweets lovesweets
madadream
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn vialovesweets lovesweets
madadream
Reposted frombluuu bluuu vialovesweets lovesweets
madadream
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaoutoflove outoflove
madadream
7127 5864 500
Reposted fromipo ipo viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl