Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

4145 b699
Reposted fromamatore amatore viaPi69 Pi69
madadream
9823 e1b5 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaPi69 Pi69
0012 51e2

sex-thrill:

my blog will make you horny ;)

madadream
1511 fbaf
Reposted fromcalifornia-love california-love viaPi69 Pi69
madadream
4603 825e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaPi69 Pi69
madadream
Kobieta, która raz wybrała sercem i została zraniona, następnym razem wybierze rozumem.. i do końca życia będzie nieszczęśliwa.
Reposted fromyourdreamscametrue yourdreamscametrue viaPi69 Pi69
madadream
5482 6e66
Beautiful mind (2001)
Reposted fromteaholic teaholic viaPi69 Pi69
madadream
1834 5a03
Reposted frommaking-love making-love viaPi69 Pi69
9557 5244
Reposted fromtayfun tayfun viaPi69 Pi69
madadream
9098 8c9f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPi69 Pi69
madadream
5059 ec6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaPi69 Pi69
0515 4071 500
Reposted fromzestreadeaur zestreadeaur viaPi69 Pi69
madadream
Ten pierwszy raz jest, by wymazać wszystkie twoje wspomnienia innego mężczyzny.
Drugi raz będzie dla nauki. Nauczenia cię, jak to jest być kochaną przez mężczyznę takiego jak ja. Tego nigdy nie zapomnisz.
Trzeci raz będzie dla przywiązania. Obiecuję, że tym razem to będzie koniec twojego oporu.
Ale czwarty raz, ach, czwarty raz, gdy usłyszę twoje wspaniałe jęki, ten będzie dla mnie, dziewczyno. Za oczekiwanie i pragnienie, i za agonię oczekiwania na ciebie. Tylko dla mnie.


— Karen Marie Moning
Reposted fromorchis orchis viaPi69 Pi69
madadream
madadream
8721 e8ec
Reposted fromcalifornia-love california-love viaPi69 Pi69
madadream
9757 5a57
Reposted fromwazelina wazelina viaPi69 Pi69
madadream
2877 d2cf
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaPi69 Pi69
madadream
a teraz przypomnij sobie słowa dobrego kolegi, który powiedział, że jeśli nie ma ognia od początku, to nie ma szans, żebyś się komuś spodobała po jakimś czasie. zapamiętaj i oddychaj spokojnie.
Reposted fromnotenough notenough viaPi69 Pi69
3263 fafc
Reposted frompussyporn pussyporn viaPi69 Pi69
madadream
2241 219d
Reposted fromutmost143 utmost143 viaPi69 Pi69
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl