Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

madadream
5555 d1e6
Reposted fromEtnigos Etnigos viapurrn purrn
3902 279a 500

niesmiertelnn-a:

My edit 💎

madadream
0729 a4a1
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
madadream
8134 f7fe 500
Reposted from4777727772 4777727772
madadream
2805 ae6b 500
Reposted from4777727772 4777727772
madadream
3739 ce03 500
Reposted from4777727772 4777727772
madadream
3769 6798 500
Reposted from4777727772 4777727772
madadream
3771 baa4 500
Reposted from4777727772 4777727772
madadream
3773 91a8 500
Reposted from4777727772 4777727772
madadream
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via4777727772 4777727772
madadream
5503 db3f 500
Reposted from4777727772 4777727772
madadream
7896 8528 500
Reposted from4777727772 4777727772
madadream
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya via4777727772 4777727772
madadream
7949 1a62
Reposted from4777727772 4777727772
9237 0d75 500
Reposted frombrumous brumous via4777727772 4777727772
madadream
7986 6ed7
Reposted from4777727772 4777727772
madadream
Reposted from4777727772 4777727772
madadream
1340 2849
Reposted from4777727772 4777727772
madadream
5531 6776
Reposted fromkarahippie karahippie via4777727772 4777727772
madadream
2608 af60 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl